Mega Plus Signage คืออะไร?

Mega Plus Signage คืออะไรนั้น หลายคนก็จะถามว่าคืออะไร? เหรอ ต้องเกิดคำถามตามมาอย่างแน่นอน เพราะคนเรานั้นมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป หรือ ก็ไม่รู้จักเลยก็ได้ แต่ถ้าเราพูดว่าสื่อดิจิทัล (Digital Media) บางกลุ่มก็จะรู้ว่า คืออะไร? ใช้ทำอะไร? โดยไม่มีข้อสงสัย ส่วนการทำงาน และที่มาของสื่อ (Media) สำหรับคนที่ใช้งานจริง หรือสนใจ ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น อ้อ…ก็แค่สื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาทั่วไปแต่เปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้ภาพนิ่ง หรือเคลี่อนไหว วีดีโอ คอนเทนต์ ข้อความโปรโมชั่น ที่เคยเห็นผ่านตา และการใช้ “โซเชียลมีเดีย “ เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, TikTok, Line ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันมากขึ้นกับคนในทุกช่วงทุกวัยก็สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล (Digital Media) ได้ง่ายกว่า เช่น การทำงาน, การทำธุรกิจ, การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การเรียน, ค้าขาย เป็นต้น จึงทำให้การใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการย่อมแตกต่างกันออกไป แล้วทำไมต้องใช้ Mega Plus Signage หรือดิจิทัล (Digital) ตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น ทำให้เราเห็นว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ย่อมมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือว่าตามกระแสสังคม สื่อดิจิทัล (Digital Media) ได้เริ่มมาตั้งแต่ยุคของ 1.0 มาจนถึงยุคของ 4.0 ในปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน หรือช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสื่อสารข้อมูลนั้น มีบทบาทสำคัญประกอบกับข้อมูลต้องมีความแม่นยำเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

จากที่กล่าวมาข้างต้น เราลองมาทำความเข้าใจเรื่อง สื่อดิจิทัล (Digital Media) ในแง่หลักการกันบ้างค่ะ แอดมิน ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรวบรวมมา เพื่ออธิบายให้กระชับเข้าใจง่ายตามนี้ค่ะ
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน จากคำว่า สื่อดิจิทัล (Digital Media) ก็จะมีความหมายเฉพาะคำลองตามแอดมินมาดูกันเลย

  • ความหมายของ สื่อ (Media) คือ คน หรือช่องทางการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร หรือชักนำให้รู้จัก เช่น การใช้จดหมาย เพื่อติดต่อสื่อสาร (Media) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่หมายความว่า การสื่อสารระหว่าง 2 คนขึ้นไป เป็นแหล่งกำเนิดสารที่ส่งไปยังผู้รับสาร หรืออีกความหมาย คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  • ความหมายของ ดิจิทัล (Digital) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คำว่า digi หมายถึง นิ้ว เพราะนิ้วมือมักจะใช้สำหรับการนับที่ไม่ต่อเนื่อง เหมือนกับดิจิทัลที่เป็นสัญญาณไม่ต่อเนื่อง คือมีการปิด การเปิด

ความหมายของ สื่อดิจิทัล (Digital Media) จะหมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานโดยใช้รหัสมาตรฐานดิจิทัล หรือเข้าใจง่ายๆ คือ เป็นข้อมูลข่าวสาร เช่น รูปภาพ, วีดิทัศน์, เสียง เป็นต้น และอีกหลายคำที่ใช้กับคำว่า ดิจิทัล เช่น เรียกแทนว่า ( อี E- ) ย่อมาจาก อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) , อีเมล์ (E-mail) คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ , อีบุ๊ค (E-book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Media และ Multimedia (New Media) ทั้งสองคำนี้มีความเชื่อมโยงกัน ถ้าลองสังเกตสื่อที่มีลักษณะดิจิทัล ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่เราเคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น การพิมพ์ข้อความเพื่อส่งเมล์, การฟังเพลงด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรารับข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นดิจิทัลทั้งหมด หรือ Multimedia (New Media) เข้ามามีอิทธิพลด้านการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

เริ่มจากในชีวิตประจำวันในทุกๆวัน หรือทุกๆชั่วโมง เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีค่อยๆ แทรกซึมทีละนิด โดยเราอาจจะรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว เพราอะไรน่ะเหรอ ก็เราทำจนเกิดความเคยชิน หลายคนมักมีกิจกรรมเริ่มต้นวันใหม่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้เอง จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันธรรมดา ถ้านับกันตั้งแต่เริ่มต้นจากการตื่นนอน อยากทราบว่าทุกคนทำกิจกรรมอะไรก่อนที่จะเริ่มวันใหม่ เช่น เข้าห้องน้ำพร้อมเปิดดูโทรทัศน์ หรือเล่นโทรศัพท์ เป็นต้น นั่นทำให้เรายิ่งเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน หรือเรียกว่า เป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกาย เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่เราก็ต้องยอมรับว่าความจริงอย่างนึง เมื่อใช้เทคโนโลยีควรพิจารณาข้อดี และข้อเสียอย่างรอบคอบ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย และเหมาะสมในทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ถ้าเลือกใช้ในทางที่ดี และถูกต้อง ก็สามารถใช้งาน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากดิจิทัล ที่ในปัจจุบันนี้ เราจะพบว่าหลายสิ่งที่เกี่ยวกับดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก การใช้ชีวิตที่แสนสบาย ที่สำคัญเราใช้ชีวิตง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น มีเวลาทำอะไรได้หลายอย่างในแต่ละวันมากขึ้น หลายคนคงสงสัย และอยากจะถามแอดมินจนเน็ตล่ม อินบ๊อกซ์กันมารัว รัว ว่า แล้วดิจิทัลช่วยอะไรได้อีก แอดมินคงจะกล่าวพอสังเขปได้ว่า

ด้านการสื่อสาร

การใช้แอปพลิเคชัน เช่น แชท, วิดีโอคอล และโซเชียลมีเดีย เขาทั้งหลายที่กล่าวมานี้ เกิดมาเพื่อความสะดวก สำหรับการติดต่อสื่อสารกับคนรอบตัว ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่แห่งไหน ทั่วทุกมุมโลก ก็คุยกันได้ง่ายเหมือนอยู่ใกล้กัน (แค่ปากซอย) ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ด้านการทำงาน

การใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันการจัดการงาน มีความแม่นยำ, ถูกต้อง และปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการทำงานให้สั้นลงกว่าเดิม ไม่ว่าจะทำที่ไหนก็สามารทำงาน หรือส่งงานได้ตลอดเวลา

ด้านการเรียนรู้

เราจะเห็นได้จากช่วงโควิด19 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมก็เรียนได้ทันที ซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์นั้น มีความยืดหยุ่นจากการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ และค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไปจากทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัดบนหลายแพลตฟอร์มเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

ด้านการดูแลสุขภาพ

การสวมใส่นาฬิกา (wearables) เพื่อติดตามกิจกรรมทางร่างกายตลอดทั้งวัน หรือแม้กระทั้งตอนที่เรานอนหลับ ก็มีการใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วย เพื่อวัดค่าสุขภาพ และติดตามการดูแลสุขภาพส่วนตัว ในทุกช่วง ทุกเวลา เช่น วันนี้เดินได้กี่ก้าว, วิ่งได้กี่กิโล, ชีพจรเต้นเท่าไหร่, ความดันเป็นยังไง และอีกมากมายที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง

ด้านการช็อปปิง หรือซื้อสินค้าออนไลน์

การใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม สำหรับนักช็อปออนไลน์ เพื่อสั่งซื้อสินค้า และบริการต่างๆ แม้ตัวเราจะอยู่บ้านก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างไร้ข้อจำกัด ซึ่งเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการ ก็หันมาปรับตัวใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ เเอดมิน ขอขอบคุณทุกคนที่แวะมาอ่าน และ แบ่งปันประสบการณ์กับเรานะคะ! หวังว่าคุณจะได้รับความสนุก ได้ประโยชน์จากบทความ ของ Mega Plus Signage หรือ มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา 063-936-2446 ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา

ขอขอบคุณข้อมูล

www.iplandigital.co.th

Uncategorized

รู้จักกับ BOOTH DESIGN เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ

รู้จักกับ BOOTH DESIGN เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ บูธแสดงสินค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้ยังไง วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับ ข้อดีและการนำไปใช้งานของ Booth Desing พร้อมชมตัวอย่างงานที่ออกแบบและผลิตจริงของทางเมก้ากันเลย!!

Read More »
Uncategorized

ตู้ประกอบการ เบื้องหลังธุรกิจ ‘ตู้’ ของเหล่าผู้ประกอบการดาวรุ่งที่สร้างเทรนด์ใหม่

ตู้ประกอบการ เบื้องหลังธุรกิจ ‘ตู้’ ของเหล่าผู้ประกอบการดาวรุ่งที่สร้างเทรนด์ใหม่ ท่ามกลางความแตกต่างของแต่ละธุรกิจที่มีจุดแข็งและกลยุทธ์ไม่เหมือนกันเลย สิ่งที่ทุกแบรนด์มีเหมือนกันคือ วิสัยทัศน์ และการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโดยใช้เทคโนโลยีอย่างตู้เข้ามาช่วย ส่วนเรื่องราวของแต่ละแบรนด์จะเป็นยังไงเชิญกดอ่านได้เลยไม่ต้องแลกเหรียญ พัฒนาจาก

Read More »
Facebook
Twitter
LinkedIn