การใช้งานง่าย

เปลี่ยนสื่อได้รวดเร็วทันใจ
อยู่ที่ไหนก็ทำได้

ราคาจับต้องได้

ประหยัดงบประมาณ
สื่อประชาสัมพันธ์

กระตุ้นยอดขาย

สร้างประสบการณ์ใหม่ ให้กับลูกค้า

ดึงดูดความสนใจ

ด้วยทีมครีเอทีฟ
มืออาชีพ

MEGA PLUS SIGNAGE

เราให้บริการบริหารจัดการสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital) ที่จะทำให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายรูปแบบ ดึงดูดความสนใจ เพิ่มประสบการณ์การรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคบนจอคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย สะดวรวดเร็ว และช่วยลดการซับซ้อนในการทำงาน

MEGA PLUS SIGNAGE

เราให้บริการบริหารจัดการสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital) ที่จะทำให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายรูปแบบ ดึงดูดความสนใจ เพิ่มประสบการณ์การรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคบนจอคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย สะดวรวดเร็ว และช่วยลดการซับซ้อนในการทำงาน

MEGA PLUS SIGNAGE

เราให้บริการบริหารจัดการสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital)
ที่จะทำให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายรูปแบบ ดึงดูดความสนใจ
เพิ่มประสบการณ์การรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคบนจอคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดการซับซ้อนในการทำงาน

MEGA PLUS SIGNAGE ต่างจาก TV ทั่วไปอย่างไร? ​

ควบคุมเนื้อหาบนจอโฆษณา ผ่านอินเตอร์เน็ต

PROPOSAL FOR USE CASE

STANDARD SIGNAGE
VIDEO WALL
HIGH BRIGHTNESS
INTERACTIVE DIGITAL BOARD
ULTRA STRETCH
TRANSPARENT LED FILM
OLED WALLPAPER
OLED TRANSPARENT
OLED CURVE
STANDARD SIGNAGE
VIDEO WALL
HIGH BRIGHTNESS
INTERACTIVE DIGITAL BOARD
ULTRA STRETCH
TRANSPARENT LED FILM
OLED WALLPAPER
OLED TRANSPARENT
OLED CURVE

MEGA PLUS SIGNAGE ต่างจาก TV ทั่วไปอย่างไร?

MEGA PLUS SIGNAGE

TV

ความสว่างของหน้าจอ สูงสุด 3000 Nit

(ภาพมีความสว่าง สีสันสดใส ชัดเจน)

ความสว่างของหน้าจอ สูงสุด 400 Nits

ใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน

ใช้งานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวัน

ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี

ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี

ใช้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

หน้าจอใช้ได้แนวนอน

ควบคุมโฆษณาในรูปแบบกลุ่ม
หรือแบบเดี่ยวก็ได้

ควบคุมแบบเดี่ยว

ควบคุมผ่านระบบ Network

ใช้งานผ่าน USB หรือ Top Box

ควบคุมเนื้อหาบนจอโฆษณา ผ่านอินเตอร์เน็ต

Connect

PROPOSAL FOR USE CASE

Signage-WEB

    OFFICE

  • Standard (UHD/FHD)
  • Touch overlay

    FACTORY

  • Standard (UHD/FHD)

    SHOP

  • Standard (UHD/FHD)

    SCHOOL

  • Standard(UHD/FHD)
  • IDB, Standard(UHD/FHD)

    CAMPUS STREETS

  • High brightness

     MAIN GATE

  • Outdoor LED

    STADIUM

  • Outdoor LED
STANDARD SIGNAGE
VIDEO WALL
HIGH BRIGHTNESS
INTERACTIVE DIGITAL BOARD (IDB)
ULTRA STRETCH
TRANSPARENT LED FILM
OLED WALLPAPER
OLED TRANSPARENT
OLED CURVE